Šiandien rajone

Šiandien rajone

Mieste nauja skulptūra

Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir Varpo gatvės sankirtoje pastatytas naujas Šiaulių miesto meninis akcentas „Iš kur varpų balsai pareina“...