Kalba ekspertai Naudinga žinoti Rajono problema

Atimtos vairavimo teisės Šiauliuose. Ką mums sako statistika?

Ainio Gurevičiaus nuotr.

Praėjusiais metais visoje Lietuvoje už atitinkamus Kelių eismo taisyklių pažeidimus teisės vairuoti neteko kone 20 000 mažiau vairuotojų nei prieš dvejus metus, 2018-aisiais. Visgi, Šiauliuose šis skaičius kiekvienais metais išlieka stabilus. Taigi, kiek vairuotojų Šiauliuose kiekvieną mėnesį praranda teisę vairuoti ir kokie dažniausi nusižengimai tai lemia?

Skaičiai šokiruojantys

Administracinių nusižengimų registro duomenimis, 2019 metais visoje Lietuvoje privalomas teisės vairuoti atėmimas už atitinkamus Kelių eismo taisyklių pažeidimus paskirtas 36 472 atvejais. 2018 metais  – apie 54 500 tokių atvejų.

Tuo tarpu Šiauliuose, anot šio miesto policijos atstovo, kiekvienais metais teisė vairuoti yra atimama apie 600 vairuotojų, taigi, kas mėnesį teisių netenka apie 50 žmonių.

Dažniausi atvejai, kai atimama teisė vairuoti yra nustatyto greičio viršijimas, pavojingas ir chuliganiškas vairavimas, Kelių eismo taisyklėse nustatyto draudimo lenkti ar įvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą pažeidimas ar transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai.

Nors konkreti informacija nėra renkama, tačiau pastebima, jog dažniau teisės vairuoti netenka vyrai. Visgi, Lietuvos Kelių policijos atstovų teigimu, taip yra tik todėl, jog vyrai yra dažnesni motorinių transporto priemonių vairuotojai.

Remiantis „Regitros“ pateiktais duomenimis, 2019 m. vidutiniškai per mėnesį Šiauliuose teisę vairuoti įgijo apie 165 žmonių.Vadinasi, per mėnesį šiame mieste teisės vairuoti netenka maždaug 3 kartus mažiau vairuotojų, nei jas gauna.

Praradus teisę vairuoti trumpiau nei metams – tik papildomi mokymai

Pradedantieji vairuotojai, kuriems buvo atimta teisė vairuoti trumpiau nei metams dėl tam tikrų Kelių eismo taisyklių pažeidimų, turi kreiptis į vairavimo mokyklą ir ten pabaigti papildomus mokymus. Tik tuomet jiems bus grąžinamas vairuotojo pažymėjimas. Tokia pati tvarka galioja ir kitiems vairuotojams.

Jei vis dėlto pradedantysis vairuotojas šių mokymų nebaigia per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo dienos, tokiu atveju jam reikės iš naujo laikyti egzaminus „Regitroje“, o tai reiškia, jog bus išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

Vairavusiems apsvaigus – papildomi mokymai ir pakartotiniai egzaminai

Jei pradedantiesiems arba kitiems vairuotojams dėl KET pažeidimų atimta teisė vairuoti metams ar ilgiau, tokiu atveju vairavimo mokykloje jiems reikės pabaigti ne tik papildomus mokymus, bet ir išlaikyti teorijos bei praktikos egzaminus „Regitroje“.

Na, o tiems vairuotojams, kurie sėdo už vairo neblaivūs ar apsvaigę, dar reikės gauti ir sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kuris išduodamas pagal privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą.

Taigi, priklausomai nuo pažeidimo tipo, tik įgyvendinus visus keliamus reikalavimus, asmeniui bus grąžinamas vairuotojo pažymėjimas. Tuo atveju, kai jo galiojamas yra pasibaigęs, reikės užsisakyti naują dokumentą.

Pastebėtina, jog baigti papildomus kursus ir išlaikyti teorijos egzaminą žmogus gali dar nesibaigus apribojimų laikotarpiui. Primename, teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja iki bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip 1 metus. Tuo tarpu praktikos egzaminą galima laikyti tik tada, kai apribojimai yra pasibaigę. „Regitra“ visus duomenis apie galiojančius apribojimus Lietuvos vairuotojams gauna iš atitinkamų registrų.

Primename, jog teisę vairuoti iki 2017 metų piliečiams grąžindavo policija. Tuo tarpu „Regitra“ šią funkciją perėmė tik 2017 metais. Tad jei asmuo padarė pažeidimą ir teisę vairuoti prarado iki 2017 metų, įvykdžius visus reikalavimus, jam reikia kreiptis į policiją, kuri sugrąžins teisę vairuoti.