Šiandien rajone

Gegužės 15-19 dienomis nebus tiekiama šilumos energija

AB „Šiaulių energija“ informuoja, kad gegužės 15-19 dienomis Šiaulių miesto Pietinės katilinės šilumos tinkluose bus atliekami hidrauliniai bandymai. Šilumos trasose bus padidintas slėgis, kuris pavojingas vidaus šildymo sistemoms. Todėl minėtu laikotarpiu bus prašoma užtikrinti patikimą visų vidaus šildymo sistemų ir įrengimų atjungimą (uždarant dvi sklendes paduodamoje ir grįžtamoje linijose, tarp jų atidarant drenažinius ventilius; jei yra praleidimas, šildymo sistemas atjungti aklėmis). Bandymų metu nebus tiekiama šilumos energija Pietinės katilinės aptarnaujamiems vartotojams.

Prižiūrėtojai ir atsakingi asmenys už šilumos ūkį turės užtikrinti, kad pastatai bei gyvenamieji namai būtų tinkamai atjungti iš šilumos punkto pagal aukščiau pateiktus nurodymus.

Atlikus hidraulinius bandymus šilumos trasose gali nebūti termofikacinio vandens, todėl, jei yra poreikis, galima sutvarkyti įvadą (pakeisti manometrų ventilius ir kt.). Prieš atliekant minėtus darbus yra būtina apie tai pranešti Dispečerinio valdymo tarnybai.

Daugiau informacijos apie šilumos tinklų bandymų sandarumui ir tvirtumui atlikimą galite rasti čia.