Kalba ekspertai

Gyventojai pamiršo lauko tualetą

Baičiūnų g. 56-ojo namo gyventojai panoro prisijungti prie miesto nuotekų sistemos. Tai įgyvendinti padėjo „Šiaulių vandenys“, kurie savo lėšomis nuotekų vamzdyną atvedė iki gatvės. Tiesa, už vamzdžių atvedimą nuo bendrųjų tinklų iki namobei už prijungimą butuose gyventojai susimokėti turėjo patys.

Ligi šiol gyventojai naudojosi lauko tualetu. Tai kėlė daug nepatogumų, todėl pasiryžti buitinių nuotekų išvado įrengimui buvo nesunku. „Aš to labai norėjau, vis dėlto gyvename moderniame amžiuje ir turime visas galimybes gyventi patogiai“, – naujai atliktais darbais džiaugiasi namo gyventoja Laima.

Norėdami susitvarkyti buitinių nuotekų vamzdynus ar prisijungti prie miesto nuotekų sistemos, kreipkitės į namo administratorių arba skambinkite telefonu 8 700 55 966.