Rajono problema

Kaip atrodys Šiaulių dailės galerija po renovacijos?

Šiaulių apygardos teismas, esantis Dvaro gatvėje, dramos teatras, o dabar – ir dailės galerija bus „apskardinta“. Bent dėl to nuogąstauja šiauliečiai.

Architekto Aleksandro Petrikausko projektuota ir 1977 m. pastatyta Šiaulių dailės galerija – unikalus ir yra vertinamas kaip geriausias architekto kūrinys. Galerija yra dviejų dalių: senosios ir naujosios. Senąją dalį sudaro tar­pu­ka­riu sta­ty­tas gy­ve­na­ma­sis na­mas. Naująjį pastatą projektavo architektas ir abu pastatus „sujungė“ vieną fasadą integruodamas į kitą.

Esą Dailės galerijos pastatas buvo statomas kaip sandėlis, todėl yra neap­šil­tin­tas, sie­no­se yra atsirado ply­šių, žie­mą ja­me šal­ta, skver­bia­si drėg­mė. Atsižvelgus į tai, ap­šil­tin­ti pa­sta­tą bū­ti­na.

Deja, projektuotojų siūlomas būdas – neatitinka architektų, paveldosaugininkų ir šiauliečių lūkesčių, mat norima pastatą padengti specialiomis plokštėmis, taip ne tik jį apšildant, bet ir apsaugant nuo galimo suniokojimo. Apšiltinant pastatą plokštėmis, abi galerijos dalys būtų suvienodintos.

Šiaulių dailės galerija nėra įtraukta į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą, tačiau pirmąją, tarpukariu statytą dalį, paveldosaugininkai dar gali apsaugoti, naująją dalį gali išsaugoti tik miestiečiai, išreikšdami savo valią.

Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti atnaujinta miesto centre esanti Dailės galerija?