Naudinga žinoti

Pirotechnika – būkite atsargūs!

Fejerverkai gali stirpiai sužaloti, todėl naudokite juos atsakingai
Fejerverkai gali stirpiai sužaloti, todėl naudokite juos atsakingai

Turbūt nei vienas neįsivaizduojate naujųjų metų be fejerverkų. Vieni juos šaudo tik per šventes, o kiti- pirotechnikos priemones naudoje viso šaltojo sezono metu. Tačiau tik kai kurie susimąsto, kad tai yra labai pavojinga ir su „bombioškėmis“ elgiasi labai atsargiai. Štai keli patarimai, kaip saugiai elgtis su pirotechnikos priemonėmis:

1. Pirotechnikos gaminių nepirkite turgavietėse ar savivaldybės uždraustose vietose. Prieš naudodami pirotechnikos priemonę atidžiai perskaitykite instrukciją. Jeigu nėra lietuviškos instrukcijos, tokių priemonių nepirkite, nes gali būti kontrabandinės ir nepatikimos.

2. Iš pakuotės išimkite tik dalį petardų. Paketą tuojau pat uždarykite. Pirotechnikos gaminiai naudojami tik lauke, išskyrus mažo galingumo, kurie gali būti naudojami ir namuose. Sprogmenis uždekite kuo toliau nuo žmonių, pastatų ir automobilių. Naudojant fejerverkus minioje nenukreipkite jų į kitus žmones. Sprogmens ilgai nelaikykite rankoje, uždekite ištiesta ranka ir tuojau pat atitraukite.

3. Baterijas, raketas statykite tik ant lygaus, nedegaus paviršiaus. Sprogdindami raketas, vulkanus, fontanus, nukreipkite juos į viršų. Pavojų gali kelti nesuveikusios pirotechninės priemonės. Pirotechnikos gaminiams nesuveikus iš karto, daugiau nebandykite jo uždegti ir prieikite prie jo ne anksčiau kaip po 15 minučių. Neardykite sprogmenų, nes tai pavojinga ne tik jums, bet ir aplinkiniams.

4. Ilgai nelaikykite pirotechnikos gaminių, nes jų laikymui reikalingos tam tikros sąlygos. Jos turi būti apsaugotos nuo šilumos šaltinių, drėgmės, kitų medžiagų poveikio, galinčio išprovokuoti gedimą ir irimą. Sprogmenys negali būti laikomi kartu su degiomis ar lengvai užsiliepsnojančiomis medžiagomis.

5. Naujųjų metų naktį gyvenamųjų būstų balkonuose nepalikite degių, staigiai užsiliepsnoti galinčių medžiagų. Kilus gaisrui dėl neatsargiai paleistų sprogmenų, nedelsiant kvieskite ugniagesius. Nuo pirotechninių gaminių užsiliepsnojusius daiktus, jei tai ne prietaisas su elektros įtampa, geriausia gesinti vandeniu arba gesinimui tinkamu audiniu, pavyzdžiui, veltiniu.

Pirotechninius gaminius draudžiama naudoti prie ligoninių, mokymo įstaigų, vaikų darželių, bažnyčių. Jų negalima sprogdinti nuo 22 iki 8 valandos, išskyrus švenčių dienas. Pirotechnikos priemones naudojimo taisykles pažeidusiems asmenims gresia administracinė atsakomybė.