Kalba gyventojai

Šiaulių skautų tuntas – pats seniausias Lietuvoje

„Tai visuomeninė, savanoriška, nepolitinė neformalaus ugdymo vaikų ir jaunimo organizacija, kurioje kiekvienas tikrai ras kuo būti naudingas, reikalingas. Mus vienija bendra veikla ir begalinis noras draugauti, broliautis. Šiaulių skautų tuntas – pats seniausias skautų tuntas Lietuvoje, šiemet kovo 15 dieną atšventęs savo 93-čiąjį gimtadienį.“ Taip organizaciją pristato Šiaulių krašto Šiaulių tunto tuntininkas Remigijus Pozniakovas mielai sutikęs papasakoti apie skauto kasdienybę ir veiklas.

Pabaikite sakinį: Skautas – tai žmogus, kuris…?

Labai sunku pabaigti sakinį vienu trumpu išsireiškimu. Žvelgiant iš vienos perspektyvos, skautas – tai  žmogus, kuris yra linksmas, susivaldo ir niekada nepraranda vilties (beje, tai vienas iš skautų priesakų), iš kitos perspektyvos žvelgiant, skautas – tai  žmogus, kuris laikosi duoto žodžio, yra ištikimas Dievui ir Tėvynei, bei padeda savo artimui… Žvelgiant iš dar kitos perspektyvos skautas – tai žmogus, kuris yra tikras gamtos draugas, gebantis išgyventi gamtoje, nebijantis sau kelti iššūkius ir sąžiningai atliekantis visas savo pareigas.  Tačiau, jei jau tikrai reiktų trumpai, ko gero, atsakyčiau taip, kad skautas – tai žmogus, kurio veikla remiasi principais, išreikštais šūkiu: „Dievui, Tėvynei ir artimui“.

Ar kiekvienas gali tapti skautu?

Organizacija Lietuvos skautija yra atvira visiems. Mums visiškai nesvarbu, kokia žmogaus kilmė, rasė, religija ar lytis. Svarbu, kad žmogus turėtų norą skautauti ir laikytis mūsų įkūrėjo Roberto Baden-Povelio (Robert Baden-Powell) mums iškeltu tikslu palikti pasaulį bent šiek tiek gražesnį, geresnį nei jį radome… Taigi, skautu tikrai gali tapti kiekvienas žmogus nuo 6 metų amžiaus iki … Nėra nustatyta amžiaus ribos iki kada, nes jos ir nereikia.

Taip pat galima pasirinkti kaip skautauti. Egzistuoja trys skautų rūšys: sausumos skautai, Jūrų skautai ir Oro skautai. Jūrų skautai, pasipuošę tamsiai mėlyna uniforma, daugiau laiko leidžia prie vandens (būriuoja, stato laivus ir pan.), oro skautai, dėvintys šviesiai mėlyną uniformą, sklando, sraido daug laiko leisdami ore, o sausumos skautai, smėlio spalvos uniformų savininkai, daugiau laiko leidžia žemės paviršiuje.

Kuo žmogus „praturtėja“ įsitraukęs į skautų veiklą?

Skautavimo metodas yra progresyvi ugdymo sistema, veikianti per įžodį ir priesakus, mokymąsi veikiant, mažų grupių narystę, kai, padedant labiau patyrusiems vadovams, skatinami atradimai ir atsakomybė, mokoma vadovauti sau ir kitiems, bendradarbiauti, ugdomas charakteris ir kompetencijos, įgyjama pasitikėjimo savimi, atrandama gabumų. Taip pat veikia ir įvairių veiklos sričių patyrimo programos, pagrįstos dalyvių interesais (žaidimai, naudingi įgūdžiai ir pan.) bei gyvenimas gamtoje. O svarbiausia, kad jautiesi, tarsi, patekęs į didžiulę šeimą, į didžiulį bendraminčių ratą, kur vienas kitą vadina sese ir broliu. Šiuo metu pasaulyje 160 šalių yra daugiau nei 31 milijonas skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusių. Per visą skautijos istoriją didžiausiam jaunimo judėjimui pasaulyje priklausė daugiau kaip 580 milijonų žmonių. Yra  galimybės susipažinti su skautavimu ir kitose šalyse. Kas ketverius metus vyksta pasaulinė skautų stovykla, vadinama World Scout Jamboree. Paskutinioji vyko 2015 metais Japonijoje. Taip pat kas ketverius metus vyksta ir Baltijos jūros šalių skautų stovykla – Baltic Jamboree – paskutinioji vyko Estijoje. Kasmet vyksta Jota-joti jamboree, kurios metu viso pasaulio skautai bendrauja radijo ryšiu su kitų valstybių skautais. Pridėkime dar ir galimybės savanoriauti užsienio šalių skautų centruose.

Trumpai papasakokite apie artimiausias jau organizuotas ir dar tik numatomas veiklas.

Kasmet vyksta daugybę įvairių veiklų. Savanoriavimai įvairiuose renginiuose, renginių vedimas, pagalba juos organizuojant, tačiau turime ir tradicinių tik skautams skirtų renginių. Kiekvieną pavasarį, užkurdami pirmąjį krašto laužą, atidarome aktyvaus skautavimo sezoną. Kiekvieną vasarą prie Pašvinio ežero išdygsta palapinių miestelis, Kurtuvėnų regioninio parko miškai suaidi nuo skautų dainų, šokių ir juoko. Rudeniop, skelbdami aktyvaus skautavimo sezono pabaigą, užkuriame ir paskutinį tų metų laužą. Nepamirštame ir visų valstybinių švenčių šventimo, žiemos skautų olimpiada, Advento popietė  ir t.t.

Paskutiniai įvykę renginiai – patyrusių skautų stovykla „Paslaptinga sala“ (vykusi Kairių ežero saloje), Lietuvos skautijos Šiaulių krašto stovykla „Miško SPA“ (Pašvinės stovyklavietė, Kurtuvėnų regioninis parkas) ir stovykla „Šiaulių krašto skautai neskautams“ (Pašvinės stovyklavietė, Kurtuvėnų regioninis parkas), kurios metu dar neskautaujančius vaikus, o ir jų tėvelius, supažindiname su skautiškomis vertybėmis, gyvenimo būdu.