Šiandien rajone Uncategorized

Šiauliuose atsiras Pasaulio teisuolių skveras

Vizualizacija – A.Toleikio

Praėjusią savaitę Šiaulių miesto savivaldybė savo internetinėje svetainėje pasidalino informacija, jog šį rudenį Šiauliuose planuojama įrengti Pasaulio teisuolių skverą, atsirasiantį prie Vilniaus ir Ežero gatvių sankirtos.

Kaip rašoma svetainės pranešime, nors buvo rimtų svarstymo šio suplanuoto projekto atsisakyti, tačiau, kadangi šių metų miesto biudžeto situacija prognozuojama nebe tokia įtempta, kaip manyta anksčiau, bus galima įgyvendini daugiau projektų, atlikti papildomų darbų, tarp kurių ir Pasaulio teisuolių skvero įrengimas.

„Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis patvirtino, kad Savivaldybę nuolat pasiekiantys finansiniai duomenys leidžia sudėlioti vis aiškesnę 2021 metų biudžeto situaciją. Nors informacija dar keičiasi ne dienomis, o valandomis, panašu, kad miestui nereikės taip susiveržti diržų, kaip manyta anksčiau. Prognozuojant daugiau įplaukų, mieste bus galima atlikti ir daugiau darbų. Praėjusį trečiadienį (sausio 13 d.) vykusiame Šiaulių miesto savivaldybės Strateginės plėtros grupės posėdyje buvo pritarta sprendimui šiais metais atlikti ir Pasaulio teisuolių skvero įrengimo darbus, šiam projektui paskiriant 263 tūkstančius eurų.“, – rašoma Šiaulių savivaldybės internetinėje svetainėje.

Pa­sau­lio tei­suo­lių skve­ro pro­jek­to vi­zua­li­za­ci­joje numatoma  plokš­tu­mo­se iškalti Šiau­lių ap­skri­ty­je žy­dus gel­bė­ju­sių Pa­sau­lio tei­suo­lių pa­var­des ir in­for­ma­ci­ja apie Šiau­lių ge­to ka­li­nius. Ak­cen­to cent­re – Do­vy­do žvaigž­dė, įkom­po­nuo­ta į lie­tu­viš­ką tau­ti­nį or­na­men­tą.