Kalba gyventojai

Vieta, kur negalia tampa galia

Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyrius – vieta, kur žmones buria meilė menui, kultūrai, noras bendrauti ir tobulėti. Tai vieta, kur negalia tampa galia – žmonės atranda bendruomeniškumą, meną, užslėptus talentus.

„Mūsų skyrius puoselėja meną, etninę kultūrą, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą. Dėmesį skiriame neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimui bei integracijai. Šiuo metu čia veikia aklųjų ir silpnaregių  klubas „Pabūkime kartu“. Aklųjų ir silpnaregių skyrius nuolat organizuoja kūrybines dirbtuvės, įvairias parodas. Lankytojų patogumui jos dažniausiai liečiamosios, su Brailio užrašais.

Šiuo metu vyksta „Lietuviško skiautinio siuvimas“. Skiautinio siuvimas – labai kruopštus darbas, reikalaujantis meninio supratimo, dažniausiai kuriamas viską darant rankomis. Kūrybinėse dirbtuvėse neregiai ir silpnaregiai kuria bendrą skiautinį, o jiems į pagalbą kviečiami visi norintieji.

Taip pat organizuojame grupinius kultūrinių renginių lankymus, garsinio vaizdavimo renginius (su komentarais neregiams). Neįgaliuosius, atvykusius be palydovo, pasitinka paskirtas darbuotojas ar psiruošęs savanoris. Edukacinių užsiėmimų metu su neregiais taip pat dirba asistentai.

Regėjimo negalią turintiems žmonėms stengiamės užtikrinti patogią ir saugią kelionę iki mūsų. Į kultūros namus veda orientacinės tvorelės neregiams, laiptai į pastatą yra skirtingo reljefo, šalia kultūros namų pastatyti įspėjamieji ženklai „ATSARGIAI. VAIKŠTO NEREGIAI“, veikia garsiniai šviesoforai. Norintiems lankyti Aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose vykstančias repeticijas, renginius, užsiėmimus neregiams suteikiamos orientacijos ir mobilumo pamokos (mokoma ateiti į Aklųjų ir silpnaregių kultūros namus nuo autobuso stotelės su Baltaja lazdele).

Miesto infrastruktūra regėjimo negalią turintiems žmonės yra nepritaikyta. Išskyrus kai kurių naujų gatvių grindinį, garsinius šviesoforus. Žmonės sutrinka išvydę neregius, todėl neregiai ir silpnaregiai geriausiai jaučiasi jau pažįstamoje aplinkoje, su pažįstamais žmonėmis. Neregiui reikia pasiūlyti savo pagalbą, bet su juo elgtis ir bendrauti kaip su visais“, – pasakojo Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyriaus vadovė Inta Skeivienė.